Καλοκαιρινό θέμα

Είπα να αλλάξω θέμα έτσι για το καλοκαίρι. Να μια ξαπλώστρα, ένας φοίνικας και πάει λέγοντας.